آموزش نقاشی در گالری تجریش و آشنـایـی بـا استاد خانم « مریم عرفانی »

 آموزش نقاشی در گالری تجریش

   خانم مریم عرفانی،متولد 1354 در پی هنرآموختگی دردانشکده ی هنـرهـای زیبـای دانشگـاه تهـران، آن چه را مایه ی نازش زندگی خود می داند 18سال افتخارشاگردی و نِگَربه سِحرِ قلمِ استادشاهوار عرصه ی هنرنقاشی،آقای رحیم نوه سی است وازآن جاکه برآن است هنر،زاییده ی استعداد، استاد خوب و پشتکار می باشد، با سپاس از عنایات خداوند سبحان و تعظیم و تکریم و پاس داشت زحمات ایشان، منتخبی از آثار نقاشی رنگ و روغن خـود را که بـارهـا دوستـداران زیبـایـی در نمایشگاه های انفرادی و گروهی وی به نظاره استاده اند در بخش گالری سایت، پیشاروی شما گسترانده است.

      خانـم عـرفـانـی بـا تعداد کثیری اثـر نقاشـی رنـگ و روغن و برپایی نمایشگاه های متعدد از جمله در محل برج میلاد، اینک به پشتوانه ی گران سنگ و افتخـارآمیز 18سـال شــاگـردی استـاد رحیم نوه سی؛ مهرورزی که گنجینه ی هنر سِحرانگیز خود را بر کوچک شاگرد خویش گشودند، بخشی از مجال هنری خویش  را در کنــار شاگـــردان خود که در  مجتمع فرهنگی رضوان ( سه شنبه ها و پنجشنبه ها )  گِردِهم می آیند، می گذرانَد و هنر نقاشی را به سرانگشتانشان می آموزد تا لذت نقاشی را با تمام احساسشان درک کنند.

     « پرنیان هفت رنگ » پنجره ای گشوده است از نقش قلم خانم مریم عرفانی ـ جرعه یافته ای از بیکرانه ی هنر ـ فراروی شیفتگان هنر نقاشی که هنر را زیور آدمی و کلید فهم زندگی می دانند.

 

parnianhaftrang@yahoo.com

www.parnianehaftrang.com

0912-5064674

 

« اگر مردم می دانستند برای احراز مقام استادی چه رنج ها برده ام و چه روزها و چه شب ها جان کنده ام، هرگز از دیدن شگفتی های هنری ام متعجب نمی شوند. »

میکل آنژ