آموزش نقاشی ـ میدان تجریش ـ ویزه بانوان

آموزش  نقاشی در گالری  تجریش 

رنگ و روغن ـ چهره سازی و منظره سازی

ویژه ی بانوان 

توسط خانم عرفانی

زمان و مکان تشکیل کلاس ها : 

روزهای سه شنبه و پنجشنبه ( تجریش )

دارای پارکینگ اختصاصی

تلفن مشاوره و ثبت نام:

09125064674